คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

         
งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
    งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ......

  admin 19 ก.ย. 2566 2 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills
    นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิศวกรสังคม ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภ ......

  ครุศาสตร์ 9 ก.ย. 2566 12 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
    พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ......

  ครุศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 30 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 31 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน
    แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 31 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ
    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ ......

  ครุศาสตร์ 20 ส.ค. 2566 32 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................