คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 เดิน-วิ่ง อันเชิญตราพระราชลัญจกร ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการลูกพ่อขุนผาเมืองรวมศรัทรา อันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 เดิน-วิ่ง อันเชิญตราพระราชลัญจกร โดยในเวลา 06.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียน สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา มอบธงอินทนิลช่อใหม่ใก้กับประธานสภานักศึกษา และพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร เคลื่อนขบวนเครื่องสูงและขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรออกจากศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ถวายบังคม และร่วมกันบูม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อย่างพร้อมเพรียง
 22 ส.ค. 2566
.
.
.
.