คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

         
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ......

  ครุศาสตร์ 30 พ.ย. 2566 4 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
    วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ......

  ครุศาสตร์ 29 พ.ย. 2566 5 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
    งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ......

  admin 26 พ.ย. 2566 8 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖
    เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖ ......

  admin 25 พ.ย. 2566 9 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 10 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
    การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ......

  admin 24 พ.ย. 2566 10 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
    งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ......

  admin 24 พ.ย. 2566 10 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์
    การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์ ......

  admin 24 พ.ย. 2566 10 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 15 พ.ย. 2566 19 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  admin 14 พ.ย. 2566 20 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประชุมนิเทศ ครั้งที่2/2566) ......

  admin 8 พ.ย. 2566 26 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา
    ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา ......

  admin 31 ต.ค. 2566 34 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1)
    โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.1) ......

  ครุศาสตร์ 27 ต.ค. 2566 38 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เปิดอย่างเป็นทางการ การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  admin 26 ต.ค. 2566 39 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เริ่มแล้ว..การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2
     ......

  ครุศาสตร์ 26 ต.ค. 2566 39 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร(OBE)
     ......

  admin 20 ต.ค. 2566 45 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
     ......

  ครุศาสตร์ 30 ก.ย. 2566 65 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
กิจกรรมมุทิตาจิต นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว
     ......

  admin 24 ก.ย. 2566 71 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
    งานเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยฯ ใันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ......

  admin 19 ก.ย. 2566 76 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills
    นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิศวกรสังคม ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภ ......

  ครุศาสตร์ 9 ก.ย. 2566 86 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
    พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ......

  ครุศาสตร์ 22 ส.ค. 2566 104 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 105 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน
    แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ......

  ครุศาสตร์ 21 ส.ค. 2566 105 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................

         
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ
    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ ......

  ครุศาสตร์ 20 ส.ค. 2566 106 วันที่ผ่านมา


.....................................................................................................................................................................................