คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ

           วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเติม) ณ อาคารครุศาสตร์(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 14 พ.ค. 2567
.
.
.
.