คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า อินทนิล Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่48)

           โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้า อินทนิล Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่48) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์
 7 พ.ค. 2567
.
.
.
.