คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย

           พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-บ่าย
 12 ธ.ค. 2566
.
.
.
.