คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เปิดอย่างเป็นทางการ การแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2

          
วันนี้ ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ได้เป็นประธานเปิดกการแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26-29 ตุลาคม 2566
ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 26 ต.ค. 2566
.
.
.
.