คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

กิจกรรมมุทิตาจิต นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว

           วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต นางเพ็ญศิริ ป้องท้าว ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์
 24 ก.ย. 2566
.
.
.
.