คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ซ้อมใหญ่

           วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ได้ซ้อมใหญ่ การแสดงสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 27 ธ.ค. 2566
.
.
.
.