คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)

           พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)
 14 ธ.ค. 2566
.
.
.
.