คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑิต 2567

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2567คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 27 พ.ค. 2567
.
.
.
.