คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

          
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรร BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 15 พ.ย. 2566
.
.
.
.