คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เข้าร่วม กรรมการตัดสิน Thailand Green Mech 2024

          

บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อทิตยา ขาวพราย และอาจารย์ ดร.ณัฐพล โยธา เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech 2024 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณภาพจาก : https://photos.google.com/share/AF1QipPtMw1lPwvFXMttZX3elymz3paTit5XODumjpt9TrJFSXubJDdpHGU1acPEZBUOdQ?key=RWs3RTgtTzJHcEIxb3d2dGxWX1FzbVA0em5uUTFn 

 29 พ.ค. 2567
.
.
.
.