คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

           วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ณ ห้องประชุมED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 29 พ.ย. 2566
.
.
.
.