คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ

           วันที่ 10 สิงหาคม 2566  ผศ.ดร.กานต์   อัมพานนท์   คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการ ประเภทกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ ในมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 20 ส.ค. 2566
.
.
.
.