คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

           วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3 ก.ค. 2567
.
.
.
.