คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

          

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 12 ธ.ค. 2566
.
.
.
.