คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills

          

อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์   นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เข้าร่วมเรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิศวกรสังคม ณ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 8-10 กันยายน 2566

 9 ก.ย. 2566
.
.
.
.