คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

กิจกรรม การรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567

           วันที่ 1 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม การรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 (ปี 2 +สโมสรนักศึกษา) ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 1 มิ.ย. 2567
.
.
.
.