คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

กิจกรรม การถวายพระพร - ถวายราชสดุดี - ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

           กิจกรรม การถวายพระพร - ถวายราชสดุดี - ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
 10 ก.ค. 2567
.
.
.
.