คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 21 ก.พ. 2567
.
.
.
.