คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

           วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เปิดสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
 19 ก.พ. 2567
.
.
.
.