คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง Thaipbs super match

          
ศิษย์เก่าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ทั้ง 4 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง Thaipbs super match ถ่ายทอดสด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย pbs ช่องหมายเลข 31 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณภาพถ่าย PCRU:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 8 พ.ค. 2567
.
.
.
.