คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ขอเชิญชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่านร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

          

ขอเชิญ ชาว มรภ.เพชรบูรณ์ ทุกท่าน ร่วมกัน BIG Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

 14 พ.ย. 2566
.
.
.
.