คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

บรรยากาศ งาน OPEN HOUSE บ้านครุศาสตร์ดินแดนแห่งการเรียนรู้

           บรรยากาศ งาน OPEN HOUSE บ้านครุศาสตร์ดินแดนแห่งการเรียนรู้ ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 9 ก.ค. 2567
.
.
.
.