คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ รหัส 67

          
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านอาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ รหัส 67 เพื่อชี้แจงระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมถึงนัดหมายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 2567 ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project  (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 9 พ.ค. 2567
.
.
.
.