คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

           บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เพชบุระเกมส์ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
 8 ก.ค. 2567
.
.
.
.