คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147
 
  แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills
2024-06-13    
.........................................................................................................................................

 
  ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2024-06-13    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
2024-06-13    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 3 (กิจกรรมบังคับ)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 3 (กิจกรรมบังคับ)
2024-06-11    
.........................................................................................................................................

 
  การแต่งกายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแต่งกายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2024-06-05    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  ปี 1 รหัส 67 ช่ออินทนิลที่ 48 มีกิจกรรมอะไรบ้าง ก่อนเปิดภาคเรียน
ปี 1 รหัส 67 ช่ออินทนิลที่ 48 มีกิจกรรมอะไรบ้าง ก่อนเปิดภาคเรียน
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage RM)
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage RM)
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  ์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสิน
์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสิน
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  ประกวดการจัดทำมิวสิกวิดีโอในโครงการกอชMV Contest 2024 MV สุดปังปล่อยฝันวัยใสผ่านแอปพลิเคชันTiktok
ประกวดการจัดทำมิวสิกวิดีโอในโครงการกอชMV Contest 2024 MV สุดปังปล่อยฝันวัยใสผ่านแอปพลิเคชันTiktok
2024-05-24    
.........................................................................................................................................

 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเช้าศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเช้าศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒)
2024-05-23    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
2024-05-03    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2024-05-02    
.........................................................................................................................................

 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงาน ด้วย ThaID
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงาน ด้วย ThaID
2024-04-29    
.........................................................................................................................................

 
  การสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567
การสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567
2024-04-25    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2024-04-23    
.........................................................................................................................................

 
  กำหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
กำหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
2024-04-18    
.........................................................................................................................................

 
  การสอนโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะทุนชีวิตเด็กไทย อบรมออนไลน์ ฟรี
การสอนโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะทุนชีวิตเด็กไทย อบรมออนไลน์ ฟรี
2024-04-11    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2024-04-06    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2567 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ
แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2567 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ
2024-04-02    
.........................................................................................................................................

 
  รับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
รับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
2024-03-22    
.........................................................................................................................................

 
  รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเดิม)
รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (รอบเพิ่มเดิม)
2024-03-22    
.........................................................................................................................................

 
  รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตารับตรง (เพิ่มเดิม)
รับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทโควตารับตรง (เพิ่มเดิม)
2024-03-22    
.........................................................................................................................................

 
  งานเทศกาลดนตรี พุเตยเฟสติวัล
งานเทศกาลดนตรี พุเตยเฟสติวัล
2024-03-18    
.........................................................................................................................................

 
  เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณครีเทพ มรดกโลก
เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณครีเทพ มรดกโลก
2024-03-18    
.........................................................................................................................................

 
  อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2024-03-18    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2024-03-18    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท คักดี์สยามลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท คักดี์สยามลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2024-03-18    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ โครงการ
เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ โครงการ
2024-03-12    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
2024-03-12    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Finn E. Kydland นักเศรษฐศาสตร์ รางวัล Nobel
เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Finn E. Kydland นักเศรษฐศาสตร์ รางวัล Nobel
2024-03-12    
.........................................................................................................................................

 
  กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
2024-03-12    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.พิษณุโลก
2024-03-05    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2024-03-04    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรม การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
โครงการอบรม การปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
2024-02-29    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองพร้อมปักตราสัญลักษณ์ฯ ร. ๑๐
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองพร้อมปักตราสัญลักษณ์ฯ ร. ๑๐
2024-02-29    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567
2024-02-29    
.........................................................................................................................................

 
  สินเชื่อส่วนบุคคล และหมุนเวียนสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ และพนักงานประจำ
สินเชื่อส่วนบุคคล และหมุนเวียนสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ และพนักงานประจำ
2024-02-29    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 9
2024-02-28    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
2024-02-28    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาด้านการพูดและการสื่อสาร English for Fun Summer Camp 2024
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาด้านการพูดและการสื่อสาร English for Fun Summer Camp 2024
2024-02-28    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญชวนให้นักศึกษา เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา
ขอเชิญชวนให้นักศึกษา เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา
2024-02-21    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะครู ก้าวสู่อาชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะครู ก้าวสู่อาชีพ
2024-02-19    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
2024-02-19    
.........................................................................................................................................

 
  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย ในประเทศออสเตรีย
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย ในประเทศออสเตรีย
2024-02-14    
.........................................................................................................................................

 
  รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษา
รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษา
2024-02-08    
.........................................................................................................................................

 
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
2024-02-08    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการวิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ
โครงการวิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ
2024-02-06    
.........................................................................................................................................

 
  สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID ไทยดี
สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน ThaID ไทยดี
2024-02-03    
.........................................................................................................................................

 
  งานตลาดนัดชุมชน PCRU MARKET ช้อป ชิม ชิว
งานตลาดนัดชุมชน PCRU MARKET ช้อป ชิม ชิว
2024-02-03    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรมเชิงวิชาการ สำรวจการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จีน
โครงการอบรมเชิงวิชาการ สำรวจการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จีน
2024-01-31    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย
2024-01-30    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE
2024-01-30    
.........................................................................................................................................

 
  ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบ ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2024-01-29    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัคนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รับสมัคนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2024-01-24    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัคนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัคนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567
2024-01-24    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโท
2024-01-24    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็กที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
2024-01-23    
.........................................................................................................................................

 
  ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter
์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter
2024-01-23    
.........................................................................................................................................

 
  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย
2024-01-23    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งการปิดพื้นที่บริการบริเวณชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นการชั่วคราว
แจ้งการปิดพื้นที่บริการบริเวณชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นการชั่วคราว
2024-01-23    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัคนักศึกษาเข้าฝึกงานในสำนักงานคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รับสมัคนักศึกษาเข้าฝึกงานในสำนักงานคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
2024-01-18    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี รวมใจภักดิ์ ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี รวมใจภักดิ์ ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2024-01-16    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย
2024-01-16    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับสมัคทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา ๑ปี)
เปิดรับสมัคทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา ๑ปี)
2024-01-09    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล
2024-01-04    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัคทุนแลกเปลี่ยน ประเทศฮังการี
รับสมัคทุนแลกเปลี่ยน ประเทศฮังการี
2024-01-03    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับสมัคคัดเลือกผู้รับทุนโคลงการ Franco-Thai Schoiarship program
เปิดรับสมัคคัดเลือกผู้รับทุนโคลงการ Franco-Thai Schoiarship program
2023-12-30    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัคงาน งาน JAPAN JOB FAIR 2024
รับสมัคงาน งาน JAPAN JOB FAIR 2024
2023-12-30    
.........................................................................................................................................

 
  ทุนจีนเรียนฟรี
ทุนจีนเรียนฟรี
2023-12-22    
.........................................................................................................................................

 
  ทุนจีนเรียนฟรี
ทุนจีนเรียนฟรี
2023-12-22    
.........................................................................................................................................

 
  ทุนจีนเรียนฟรี
ทุนจีนเรียนฟรี
2023-12-22    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมวิ่งย้อนรอยทวารวดีศรีเทพ เมืองมรดกโลก
ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมวิ่งย้อนรอยทวารวดีศรีเทพ เมืองมรดกโลก
2023-12-15    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการจัดความรู้ การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
โครงการจัดความรู้ การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2023-12-12    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
2023-12-09    
.........................................................................................................................................

 
  เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2023-12-06    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
2023-12-01    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับสมัค นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโมัติ
เปิดรับสมัค นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโมัติ
2023-11-30    
.........................................................................................................................................

 
  พลังสื่อสร้างสรรค์ทำดีมีปั้ง
พลังสื่อสร้างสรรค์ทำดีมีปั้ง
2023-11-29    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัค นักศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รับสมัค นักศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2023-11-27    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัค นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รับสมัค นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2023-11-27    
.........................................................................................................................................

 
  วิ่งมินิมาราธอน วังพิกุลมินิมาราธอน ๙ ตามรอยพ่อ
วิ่งมินิมาราธอน วังพิกุลมินิมาราธอน ๙ ตามรอยพ่อ
2023-11-27    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
2023-11-10    
.........................................................................................................................................

 
  รับบริจาคโลหิต
รับบริจาคโลหิต
2023-11-10    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับสมัค"การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยประเภทเดี่ยว"
เปิดรับสมัค"การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยประเภทเดี่ยว"
2023-11-10    
.........................................................................................................................................

 
  แนะนำบริษัทฯ รับสมัครพนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน

2023-11-08    
.........................................................................................................................................

 
  เปิดรับสมัค กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ คณะครุศาสตร์
เปิดรับสมัค กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ คณะครุศาสตร์
2023-11-01    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งลิงค์ห้องปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับฟังรายละเอียดการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู
ขออนุญาตแจ้งลิงค์ห้องปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา
2023-10-27    
.........................................................................................................................................

 
  ฝึกซ้อมบัณฑิต (ผ่านระบบ)
ฝึกซ้อมบัณฑิต (ผ่านระบบ)
2023-10-26    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

2023-10-24    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญชวนครู สมัครเข้าร่วมการพัฒนา "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ"

2023-10-11    
.........................................................................................................................................

 
  แสดงความเสียใจและร่วมใว้อาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีอ้าน

2023-10-09    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2023-09-27    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2023-09-27    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการวันคล้ายวันสถาปนาจากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2023-09-26    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญบุคลากรสายสนับสนุน ส่งประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

2023-09-25    
.........................................................................................................................................

 
  เชิญร่วมการแข่งขันฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 2

2023-09-23    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจองโต๊ะจีนในกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ “อินทนิลรวมช่อ” ครั้งที่ 1

2023-09-23    
.........................................................................................................................................

 
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน
2023-09-19    
.........................................................................................................................................

 
  มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
2023-09-19    
.........................................................................................................................................

 
  รับสมัครงาน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
รับสมัครงาน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
2023-09-11    
.........................................................................................................................................

 
  กำหนดสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

2023-09-05    
.........................................................................................................................................

 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac
2023-08-28    
.........................................................................................................................................

 
  แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นที่ 4 รหัส 63 คณะครุศาสตร์ทุกคน
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นที่ 4 รหัส 63 คณะครุศาสตร์ทุกคน
2023-08-24    
.........................................................................................................................................

 
  บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา

2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการ Student Entrepreneurs Camp : แผนธุรกิจฉบับยุวสตาร์ทอัพ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2023-08-20    
.........................................................................................................................................