คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) สำหรับสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษายังไม่เต็มแผนการรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาส ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) การเข้าเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้สมัครสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้2024-03-22   admin   2 Views