คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ขอเชิญชวนให้นักศึกษา เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา
ทุกสิทธิ ทุกเสียง มีความหมาย
ขอเชิญชวนให้นักศึกษา ภาคปกติทุกท่าน เลือกตั้ง ออนไลน์
นายกองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษาคณะ 5 คณะ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น2024-02-21   Adminder   2 Views