คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี รวมใจภักดิ์ ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการประกวดวงดนตรี รวมใจภักดิ์ ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี2024-01-16   Adminder   2 Views