คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   สินเชื่อส่วนบุคคล และหมุนเวียนสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ และพนักงานประจำ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทใน เครือของธนาคารเพื่อรองรับกับความต้องการที่แตกต่างกัน ในรูปแบบของบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อ หมุนเวียนด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานประจำ โดย ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันใดๆ ทั้งสิ้น2024-02-29   Adminder   2 Views