คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2024-03-18   admin   2 Views