คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE
ด้วยบริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัดได้รับมอบหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท ในการ ดำเนินการจัดกิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS CHALLENGE ในวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลาน Parc Paragon Siam Paragon ในรูปแบบงาน Event พร้อมบูธกิจกรรม เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ที่เปีน Soft Power ของไทยให้กลายเป็น สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม ได้แก่ อาหาร Food ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ Film การออกแบบแฟชั่นไทย Fashion ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย Fight และเทศกาลประเพณีไทย Festival โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสมัครลองทำลาย สถิติโลกโดยไม่เกี่ยงเรื่องคุณสมบัติ ภายในงานแบ่งเป็นบูทสำหรับการท้าทายทำลายสถิติ หัวข้อละ 1 บูทกิจกรรม รวม 5 หัวข้อ จากนั้นสุดยอดผู้ท้าทายที่ทำสถิติได้ดีที่สุดจะได้รับโอกาสท้าทายโดยมีกรรมการจาก Guinness World Records เป็นสักขีพยานเพื่อบันทึกเป็นสถิติโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดการรับรู้และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแช่งข้นผ่านเว็บไซต์ของโครงการ https://thailandsoftpowerchallenge.com หรือสมัคร ที่จุดลงทะเบียนภายในงาน โดยสามารถลงแช่งขันได้มากกว่า 1 รายการ และเลือกลงแช่งขันในแต่ละหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
2024-01-30   Adminder   2 Views