คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   งานเทศกาลดนตรี พุเตยเฟสติวัล
บริษัท จอห์นสัน เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่าได้กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรี
พุเตยเฟสติวัล ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ปาล์มสปริงส์ พุเตย ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี
2024-03-18   admin   2 Views