คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566" ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-08-20   ครุศาสตร์   9 Views