คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจองโต๊ะจีนในกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ “อินทนิลรวมช่อ” ครั้งที่ 1
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ “อินทนิลรวมช่อ” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “Think Global-Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               ลงทะเบียนได้ที่ https://reservation.pcru.ac.th/2023-09-23   Adminder   9 Views