คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งลิงค์ห้องปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับฟังรายละเอียดการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู
ขออนุญาตแจ้งลิงค์ห้องปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อรับฟังรายละเอียดการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ โดยเป็นการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ZOOM จัดในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
การปฐมนิเทศแบ่งเป็น
รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น.
รุ่นที่ 2 และ 3 เวลา 13.30 น.
ลิงค์ห้องปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 น. >>https://us02web.zoom.us/j/86389564013?pwd=V2htZXRiZlBwT2wxeENLTHJ3R3htZz09#success
Meeting ID: 826 0293 8460
Passcode: 576273

ลิงค์ห้องปฐมนิเทศ รุ่น 2 และ 3 เวลา 13.30 น. >>https://us02web.zoom.us/j/86389564013?pwd=V2htZXRiZlBwT2wxeENLTHJ3R3htZz09#success
Meeting ID: 863 8956 4013
Passcode: 0544092023-10-27   ครุศาสตร์   9 Views