คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขึ้น ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2024-06-19   Admin   2 Views