คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ การบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดและสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
               โครงการจัดให้มีการอบรมเป็นรายคณะ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วันที่ 6, 13, 20 และ 27 กันยายน 2566 โดยที่นักศึกษาแต่ละคณะ สามารถคลิกลงทะเบียนตามวันที่ได้กำหนดให้ ด้านล่างนี้ได้นี้
<< https://arit.pcru.ac.th/2022/view/show_info/178 >>2023-08-28   ครุศาสตร์   9 Views