คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 3 (กิจกรรมบังคับ)
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปี 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย R&D วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เเต่งกายชุดนักศึกษา (กิจกรรมบังคับ)2024-06-11   Admin   2 Views