คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณครีเทพ มรดกโลก
ด้วยหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะจัดสร้างเหรียญ สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสมทบกองทุนทวงคืนสมบัติศรีเทพ
2. เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพ ขนาดเท่าองค์จริง
3. เพื่อกิจการสาธารณกุศลของชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์
4. เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะมีพิธึพุทธาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ อุโบสถวัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นับได้ว่าเป็นการสร้างเหรียญสุริยเทพ เป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึก เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก บนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนและนักท่องเทียว ผู้ประสานงาน คุณยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ โทร/ไลน์ 0645563997
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์




2024-03-18   admin   2 Views