คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาใหม่)
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม LC1 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ :
– เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.2023-08-20   Admin   9 Views