คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเรื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 25672024-02-08   Adminder   2 Views