คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับสมัครงาน บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3/2566) จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 กันยายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/job.php


ดาวโหลดรูป2023-09-11   ครุศาสตร์   9 Views