คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท คักดี์สยามลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ด้วยบริษัท คักดี์สยามลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครงาน ตามรายละเอียดการรับสมัครที่แนบมาด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และสมัครงานออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.saksiam.com หรือทุกสาขาที่เปิดให้บริการ ตลอดปี 25672024-03-18   admin   2 Views