คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   รับสมัคนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รับสมัคนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัค ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 25672024-01-24   Adminder   2 Views