คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะครู ก้าวสู่อาชีพ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 - 4 ศิษย์เก่าและผู้สนใจ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัดเพียง 500 คนเท่านั้น เข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะครู ก้าวสู่อาชีพ ติวสอบบรรจุ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติวโดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงทะเบียน 08.00 น. เริ่มทำแบบทดสอบ Pre test เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น ใครมาช้า พลาดโอกาสในการทำแบบทดสอบนะคะ2024-02-19   Adminder   2 Views