คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
คุรุสภาเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการสมัครเข้ารับการทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2567
ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com

Download คู่มือตรวจสอบสิทธิและปรับปรุงข้อมูล สำหรับผู้สมัครเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
https://www.ksp.or.th/.../2024/06/annul-in-Thai-2-2567.pdf

สำหรับการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 จะเปิดการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 00.30 น. – 6 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com ซึ่งจะแจ้งประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/12/50987/2024-06-13   Admin   2 Views