คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   เปิดรับสมัค กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ คณะครุศาสตร์
               เปิดรับสมัค กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ คณะครุศาสตร์         
               เปิดรับสมัค กิจกรรมแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ คณะครุศาสตร์
               “Think Global-Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
                 วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
               ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-11-01   Adminder   9 Views